(+98) 21 88311357

پروژه آسایشگاه بقیه الله–بنیاد شهید (تهران–زعفرانیه):

در این پروژه کارفرما نیاز به مانیتورینگ پیشرفت پروژه و نظارت بر آن از دفتر مرکزی در خیابان طالقانی تهران را داشت که در این پروژه هم دوربین­های آنالوگ و هم دیجیتال نصب گردید و با استفاده از دوربین­های اسپید دام کل محوطه زیر پوشش قرار گرفت همچنین مبادی ورودی و خروجی بطور دائمی زیر پوشش دوربین قرار گرفت.