(+98) 21 88311357

سیستم نظارت تصویری مجتمع مسکونی ونک پارک نصب و در حال بهره برداری می باشد

از نکات مهم نرم افزار CPPlus این است که دوربین های IP و دوربین های آنالوگ در یک نرم افزار به صورت متمرکز قابل مشاهده می باشند .